Τα συμφέροντα του Κράτους από την Επίσημη Αναγνώριση του TRL

       Όταν δημιουργούσαμε το TRL δε θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τα συμφέροντα του κράτους, αφού δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τους κυβερνητικούς θεσμούς με το Νόμισμα της Ειρήνης, αλλά πασχίζουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει κάθε κράτος σύμμαχός μας. Μπορούμε να δούμε τις βασικές εκτιμήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το TRL μπορεί να είναι χρήσιμο στα κράτη, στον παρακάτω πίνακα.

•      Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να πουλήσει ένα αθροιστικό μέρος του TRL σε επενδυτές, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν από το κράτος σαν παγκόσμιες επενδύσεις στην εθνική οικονομία (ο μηχανισμός που θα αναπτυχθεί από τον Διευθυντή του Συνασπισμού TRL: Οικονομικό τμήμα 4.0 και θα παρουσιαστεί έπειτα, σε άλλη ημερομηνία)

•      Ο αλγόριθμος πληρωμής του Token of Peace είναι ικανός να αντισταθμίσει μια αρνητική πρόβλεψη λόγω της μαζικής εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης και της εξαφάνισης των θέσεων εργασίας. Οι πολίτες δεν θα παραμείνουν χωρίς μέσο ύπαρξης εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να ξαναχτιστεί υπό μια νέα οικονομία

•     Στις εσωτερικές υποθέσεις, το Νόμισμα της Ειρήνης είναι ένα απίστευτα ισχυρό εργαλείο ελέγχων και ισοζυγίων, το οποίο εμποδίζει την ξένη παρέμβαση, αφού βασίζεται μόνο σε εσωτερικές διεργασίες: η μεταχείριση των πολιτών της χώρας, δίκαια δικαστήρια, σεβασμό στον άνθρωπο

•      Το TRL έχει την ικανότητα θετικής επίδρασης στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και τη μαζική μετανάστευση, αφού θα χορηγείται με βάση την αρχή της μέγιστης σε διάρκεια κατοχής της υπηκοότητας

•      Έχουν ενσωματωθεί στο TRL υψηλής ποιότητας μηχανισμοί αναγνώρισης/επαλήθευσης και, όσον αφορά το δικαιολογημένο αίτημα των αρχών, παρέχουμε δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών του συστήματος*. Το TRL ικανοποιεί τις απαιτήσεις του OECD σχετικά με την αποανωνυμοποίηση των συναλλαγών, συμμορφώνεται με την πολιτική του AML/KYC, και ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•      Το Νόμισμα της Ειρήνης είναι ένα παραγώμενο προϊόν με τεχνολογική βάση για την κατανομή των δημόσιων οικονομικών και μια επιλογή για τη μελλοντική ανάπτυξη της δημόσιας κοινωνικής ευημερίας


•      Καταχώρηση του οργανισμού σε πολλαπλές περιοχές δικαιοδοσίας και το αποτέλεσμα από ένα MOU με τις τοπικές αρχές στην περιοχή στην οποία θα καταχωρηθεί

•      Το TRL λύνει την πλειονότητα των προβλημάτων που περιγράφονται στο πρόσφατο έγγραφο του Club της Ρώμης, που λέγεται “Come on!” και σημαίνει ότι τα κράτη που αναγνωρίζουν το TRL ως μέσο πληρωμής μπορούν να λύσουν παγκόσμια έργα με την πιο προοδευτική μέθοδο

 

**Οι χώρες με ποσοστό TRL 70 ή παραπάνω θα έχουν την μεγαλύτερη πίστη όσον αφορά τη συνεργασία τους με το Παγκόσμιο Ίδρυμα TRL σε αυτά τα θέματα

     Επομένως, ο χάρτης της πορείας σημαίνει την είσοδο και την αναγνώριση του TRL από τον ΟΗΕ ως μηχανισμός που πρέπει να αναδυθεί και ο οποίος εξισώνει κάθε παραβίαση σε δικαιώματα και ελευθερίες, και την κρυπτο-δραστηριότητα που τις εκπροσωπεί, σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

     Επιπλέον, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης σχετικά με τα ηθικά ζητήματα μέσα στην κοινωνία ως σύνολο, απαιτεί την εθελοντική συμμετοχή κάθε κατόχου TRL στη διευκόλυνση της έρευνας και της σύλληψης των ανθρώπων που προσπαθούν να διαπράξουν διάρρηξη, ληστεία και άλλες πράξεις που έχουν αρνητική επίπτωση στη δουλειά του Νομίσματος της Ειρήνης. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν την απλή αλήθεια: το να προσπαθήσει κανείς να καταστρέψει το μηχανισμό TRL βλάπτει 8 εκατομμύρια ανθρώπους και γι αυτό το λόγο δε θα μπορούσε να νιώσει ήρεμος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ωστόσο, η επιθυμία να βρει κανείς και να αναφέρει όλα τα εντοπισμένα λάθη σε οποιοδήποτε στάδιο της δημιουργίας, της παράδοσης και διανομής του TRL θα πρέπει να είναι καλοδεχούμενη από την παγκόσμια κοινωνία.

     Τα Νομίσματά μας μπορούν να δημιουργήσουν φορολογική βάση μόνο αν το κράτος την αποδώσει στους κατοίκους του*

*Σε συμφωνία με τις έξυπνες συμβάσεις, ο φόρος που συλλέγεται από το TRL δεν πρέπει να συμπεριληφθεί

  • στον προϋπολογισμό της άμυνας

  • στην πληρωμή του γραφειοκρατικού συστήματος

  • στις κρατικές επιχορηγήσεις

 

Ο φόρος που συλλέγεται από το TRL θα πρέπει να κατανέμεται σε*

  • στη χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού τομέα (αυτό περιλαμβάνει την πληρωμή του εκπαιδευτικού προσωπικού, την κατασκευή νέων σχολείων, τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, τη χρηματοδότηση του συστήματος προσχολικής αγωγής)

  • στη χρηματοδότηση ιατρικών προγραμμάτων

  • αυτή η λίστα θα προστεθεί/τροποποιηθεί στη συνέχεια

 

*Η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων έχει συμφωνηθεί με τα αντίστοιχα τμήματα (Εκπαίδευση TRL, Υγειονομική περίθαλψη TRL, Δημογραφία TRL, κτλ.)

Facts and Differences from Other currencies

•     For the first time in history, the monetary unit will not be tied to economic wealth but will be supplied by indicators of the attitude towards persons and dignity. Only now, thanks to the start of mass implementation of automatised processes of artificial intelligence, we can take the non-manufactured indicators as a benchmark (presently, due to the mass introduction of AI automation, we can target nonproduction factors)

•      If the Token of Peace had existed for centuries, then in the Middle Ages, places of the Inquisition wouldn’t have been found, and the huge tragedy that is the Holocaust or the repressions of the Soviet population would never have happened in the twentieth century

•     The Token of Peace does not threaten overpopulation of the Earth, since a portion of the incomes from all the tokens of the planet will be directed towards financing space programmes for our Civilization.

TRL Global Movement Team

Translated by TRL Pro Bono friend Christine Tsouti