ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΌ ΤΗΣ TRL

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

    We will be in touch either once the development of the Token of Peace algorithms begins, or once the financing programmes* for concrete areas of further research are opened. Applications do not depend on country of residence, citizenship and knowledge of foreign languages.

*Programmes financing shall apply from the date when limits of the guaranteed redemption of the token are established at the expense of currency reserves of the Issuer (TRL Global Foundation) and the status of “token utility” is obtained, according to the classification adopted by regulators in the United States and Singapore

Η σελίδα ενημερώνεται.

     Παράλληλα, συντάσσουμε ενεργά μία λίστα συμβούλων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον Συνασπισμό της TRL.

     Σε περίπτωση που τα ενδιαφέροντά σας ή η έρευνά σας συμπίπτει με κάποιο από τα σημεία των βασικών αρχών της Συνομοσπονδίας TRL, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα μας και να ζητήσετε να συμπεριληφθείτε στην προκαταρκτική λίστα συμβούλων του Κοινοτικού Συλλόγου TRL -μία ομάδα που ασχολείται ενεργά με τον ανθρωπισμό, την οικονομία, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των λαών- προσδιορίζοντας την πιθανή κοινοπραξία που θα σας ενδιέφερε.

     Η ομάδα του TRL θα έρθει σε επαφή μαζί σας όταν μπει σε εφαρμογή το πρόγραμμα, ή εφόσον ξεκινήσει η έρευνα στα μείζονα πεδία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση ανεξαρτήτως χώρας διαμονής ή υπηκοότητας. Επιπλέον, η γνώση ξένων γλωσσών δεν κρίνεται απαραίτητη, καθώς διαθέτουμε μία ομάδα εθελοντών μεταφραστών που εργάζεται καθημερινά για την διάδοση των πληροφοριών του πρότζεκτ μας αφιλοκερδώς.

Translated by TRL Pro Bono friend Konstantina Perdikoulia

Konstantina Perdikoulia.jpg