TRL RATE

scs.jpg

ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΎ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ. ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

______________________________________________________________________________________________________________

    Το TRL είναι ένα Άνευ Όρων Παγκόσμιο Βασικό Εισόδημα. Πληρώνεται σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από τα επίπεδα εισοδήματος και παροχών. Οι δείκτες που επηρεάζουν το ποσό που θα λαμβάνετε στο τέλος του μήνα συνδέονται με τη συμμόρφωσή σας με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες στη χώρα σας.

    Στα αρχικά στάδια χρησιμοποιούμε δεδομένα από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι ειδικοί στον τομέα τους. Κάθε οργανισμός παρουσιάζει εκτενείς πληροφορίες για την αποκρυπτογράφηση του δείκτη.

 

    Η τιμή TRL φαίνεται* σε ένα μπλε τρίγωνο με μεγάλα λευκά ψηφία (αυτή η τιμή επαναλαμβάνεται σε ξεχωριστή γραμμή με παγκόσμια μακροπρόθεσμη παράμετρο (πέρσι). Εάν η χώρα σας έχει ένα συντελεστή κινήτρων ή MTI, χρησιμοποιήστε την τιμή που υπολογίζεται με το MTI (βρίσκεται ακριβώς κάτω από το όνομα της χώρας)

*Δείτε το βασικό σας εισόδημα: https://trl-global.org/rate (η εκδοχή BETA παρουσιάζεται σε μεταβατική μορφή (excel doc))

 

    Το άνευ όρων βασικό εισόδημα πληρωτέο σε κρυπτονομίσματα TRL βασίζεται στο μέσο μηνιαίο μισθό (net) και το επίπεδο δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η λογιστική δεδουλευμένων (ή αλλιώς η σταθερή μεταβολή της τιμής) των κρυπτονομισμάτων TRL παράγεται στη βάση των ακόλουθων τιμών: 40% του επίσημου* μέσου μηνιαίου μισθού στη χώρα που διανέμονται τα TRL. Η ενσωμάτωση του εισοδήματος των πολιτών από το TRL στα στατιστικά δεδομένα του μέσου μηνιαίου μισθού απαγορεύεται (το 40% επιτρέπει να ληφθεί η επαρκής αξία μόνο για να ελαχιστοποιηθούν οι μακροοικοονομικές διακοπές σε περίπτωση απουσίας στατιστικών δεδομένων)

    Έπειτα καταμερίζουμε αυτή την τιμή ανάμεσα στις πέντε παραμέτρους σύμφωνα με τους εξειδικευμένους δείκτες και αποδίδουμε σε κάθε παράμετρο μια ποσοστιαία τιμή.
    Καθώς ο μέσος μισθός αναφέρεται σε δολάρια, στα αρχικά στάδια το TRL θα είναι το σταθερό νόμισμα (κρυπτονόμισμα που συνδέεται με παραστατικό νόμισμα) – 1TRL = $1

 

*Σύμφωνα με (τους αριθμούς της)την Eurostat, το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, τον Οργανισμό για την οικονομική συνεργασία και την ανάπτυξη και τις εθνικές στατιστικές

* Η σημασία της Ελευθερίας του Τύπου και το GINI συνδέονται με ένα σχετικό αριθμό, ειδικότερα με την αξιολόγηση του ηγέτη. Στην περίπτωση της ΕΤ – Εδώ είναι Νορβηγία (η σημασία είναι 7.63), GINI – Αζερμπαϊτζάν (η σημασία είναι 16.6)

** Συμμετοχή των πολιτών: για χώρες μέλη του OECD – έγινε χρήση δεδομένων από τον OECD, για τις χώρες εκτός του OECD χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης GALLUP

ΗΠΑ $3120 /// 40% = 1248_TRL

1248 /// 5 παράμετροι (1 παράμετρος = 249.6)

1) Δείκτης ανισότητας των φύλων: 0.922 (μέγιστο – 1.000) ή [92.2%/100%] = 249.6$ /// 92.2% = 230.13

Πληροφορίες: Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΟΗΕ – Αναφορές Ανθρώπινης Ανάπτυξης

2) Ανθρώπινα Δικαιώματα: 86 (μέγιστο – 100) ή [86%/100%] = 249.6$ /// 86% = 214.66

Πληροφορίες: Οίκος της Ελευθερίας – Ελευθερία στον Κόσμο 2018

3) Ελευθερία του Τύπου: 23.73 (μέγιστο – 1) ή [Νο 1_Νορβηγία: 7.63/32.15%) = 249.6$ /// 32.15% = $80.25

Πληροφορίες: Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα – Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου 2018

4) Φτώχεια/Ανισότητα: 41 (μέγιστο – 1) ή [Νο 1_Αζερμπαϊτζάν: 16.6/40.49%) = 249.6$ /// 40.49% = $101.06

Πληροφορίες: Παγκόσμια Τράπεζα – δείκτης φτώχειας GINI

5) Συμμετοχή των πολιτών: 6.8 (μέγιστο – 10) ή [68%/100%] = 249.6$ /// 68% = 169.73

Πληροφορίες: Οργανισμός της Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) – Δείκτης Καλύτερης Ζωής

 

ΣΥΝΟΛΟ:Βασικό Εισόδημα ΗΠΑ TRL = 795.83* TRL

Δείκτης TRL = 63.77%

*εξαιρείται το TRL ζωντανά, εφαρμογή και ειδικός τομέας [θρησκευτική και φυλετική ισότητα]

    Το Άνευ Όρων Παγκόσμιο Βασικό Εισόδημα χρησιμοποιεί ένα μοναδικό δείκτη και έναν αλγόριθμο που λέγεται “Εφαρμογή TRL” με σκοπό να αντικατοπτρίσει το επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης των αποδεκτών διεθνών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και την προσχώρηση σε νέες συνθήκες που παρέχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας στα άτομα σε εγχώριο επίπεδο. 
    Η “Εφαρμογή TRL”, αντίθετα με το MTI, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού μηχανισμού του TRL, και έτσι μπορεί να προκαλέσει μείωση στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ TRL της χώρας. 

 

Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάνω στη βελτίωση του δείκτη/τη συνολική ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης TRL

 

Πίνακας δείκτη κινήτρων V1 (MTI)

     Ο Πίνακας του Δείκτη Κινήτρων V1 (MTI) είναι ένας επιπρόσθετος δείκτης που επίσης αυξάνει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ TRL. Ο βασικός του στόχος είναι να ενθαρρύνουμε τις χώρες χαμηλού εισοδήματος με σημαντική πρόοδο στην προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών.

TRL INDEX - ΔΕΙΚΤΗΣ TRL

TRL TOTAL - ΣΥΝΟΛΙΚΟ TRL

MT.jpg
1-NO.jpg

1

2 SWE.jpg

2

MTI: 5% TOTAL: 1148,7

3 SWI.jpg

3

4 LU.jpg

4

FIN.jpg

5

6 ND.jpg

6

7 ICE.jpg

7

8 DE.jpg

8

MTI: 7% TOTAL 952,34

MTI: 7% TOTAL 927,09

MTI: 5% TOTAL 891,24

9 US.jpg

9

10 DEN.jpg

10

11 UK.jpg

11

12 AU.jpg

12

MTI: 8% TOTAL 834,09

13 CA.jpg

13

14 JP.jpg

14

15 FR.jpg

15

16 BE.jpg

16

MTI: 10% TOTAL 735,50

MTI: 13.5% TOTAL 688,98

NZ.jpg

17

AUS.jpg

18

IT.jpg

19

SK.jpg

20

MTI: 17.5% TOTAL 643,94

MTI: 8.5% TOTAL 589,83

ISR.jpg

21

ESP.jpg

22

KU.jpg

23

IRE.jpg

24

MTI: 10% TOTAL 512,10

MTI: 11.5% TOTAL 458,88

SI.jpg

25

CY.jpg

26

BRU.jpg

27

SA.jpg

28

MTI: 12.5% TOTAL 410,05

UAE.jpg
SM.jpg

~800 εκατομμύρια άνθρωποι

Translated by TRL Pro Bono friend  Christine Tsouti