ΟΜΑΔΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΔΕΙΟΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΎ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ

 

TOKEN ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Το TRL είναι ένα είδος Παγκόσμιου Βασικού Εισοδήματος (ΠΒΕ) εντός του ΟΗΕ

 

     Το ΠΒΕ κατατίθεται σε όλους τους πολίτες του ΟΗΕ ανεξαρτήτως ετέρων παροχών ή ετήσιου εισοδήματος.Οι δείκτες που καθορίζουν το ποσό που αντιστοιχεί στον εκάστοτε πολίτη μηνιαίως σχετίζονται άμεσα με την συμμόρφωση του με τους κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα του.

          Στο πρωτογενές αυτό στάδιο χρησιμοποιούμε δεδομένα από παγκοσμίως αναγνωρισμένους οργανισμούς* που θεωρούνται ειδικοί στο πεδίο δράσης τους.Κάθε οργανισμός μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που μας βοηθά στην σωστή ρύθμιση του δείκτη για τον εκάστοτε πολίτη.

    Το TRL είναι ένας παγκόσμιος κοινωνικός μηχανισμός που λειτουργεί εντός του ΟΗΕ

 

    Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός διεθνούς οργάνου στα πλαίσια του ΟΗΕ μέσω του οποίου οι πολίτες θα κατανοήσουν την αξία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν και να ασκήσουν μαζικά την δική τους επιρροή στην κοινωνική ζωή της πόλης ή της χώρας τους σε συνάρτηση με τους σημαντικούς αυτούς δείκτες. Το TRL είναι ένας μηχανισμός διαθέσιμος για όλους και δεν υπόκειται σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο διαχείρισης ή λήψης αποφάσεων.Το πρότζεκτ αυτό δεν έχει ιδιοκτήτη, ούτε βασίζεται σε μία μονάχα ομάδα ανθρώπων που                     λαμβάνει αποφάσεις εκ μέρους των πολιτών

 *TRL Global Foundation - DCIEC (digital currency of international emission centre)

     Παγκόσμιο βασικό εισόδημα άνευ όρων ο ΟΗΕ χρησιμοποιεί ένα μοναδικό δείκτη και έναν αλγόριθμο ονομαζόμενο «εφαρμογή» με τον σκοπό να αντικατοπτρίσει το επίπεδο της πραγματικής εφαρμογής αποδεκτών διεθνών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και την τήρηση νέων διεθνών συνθηκών για την παροχή ενός μεγαλύτερου επιπέδου προστασίας για τους ιδιώτες σε εγχώριο επίπεδο. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στο βασικό εισόδημα που λαμβάνεται από τους πολίτες κάθε χώρας

     Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της «εφαρμογής του TRL» είναι να αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει γίνει όσον αφορά τις προτάσεις και τις αποφάσεις διεθνών και τοπικών δικαστικών και ήμι-δικαστικών οργανισμών, περιλαμβανομένων των επιτροπών του ΟΗΕ, καθώς και αναφορές και προτάσεις των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ.

    Στόχος 2020-2025 - Σκοπός μας, το TRL να ελεγχθεί και να αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ ως ένα θεσμικό όργανο που στοχεύει άμεσα στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε όλον τον κόσμο

** Κράτος δικαίου και προϋπολογισμός της ΕΕ (2021-2027 έτη)
Ο επίσημος διακυβερνητικός μηχανισμός στοχεύει στην προστασία του προϋπολογισμού και των αξιών της ΕΕ.
Εξετάζονται οι ευκαιρίες συνεργασίας

* συλλέχθηκε και αναλύθηκε υλικό ανοιχτού / ανοιχτού / ανοιχτού περιεχομένου (η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός έργου που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. παρακολούθηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων)

 

TRL system uses IMF Special Drawing Rights*

*system update in 2021

_ARCHITECTURE OF THE PROJECT_

TRL ALLIANCE/SCIENCE: Global support system for

citizen and professional science

 

TRL Science is part of the TRL Alliance. It is not a grant system; it is a method of self-funding research using means provided by the TRL Fund. It is a fully independent movement, and the intellectual rights to your findings will belong to you and the people with whom you have worked during the research.

TRL Alliance is not just an international research community. It is an attempt to restore and spread the traditions of independent research as widely as possible, as well as to create a global support system for citizen and professional science.

The majority of your research results can be used to formulate conventions within the "TRL Implementation" framework:

 • international treaties at the universal level

 • international treaties at the regional level

 • national application of ‘Soft Law’ instruments

Following some preliminary improvements, several conventions will be incorporated into the "TRL Implementation" mechanism (Soft Law section)

(including based of UN_Agenda 21: sciences

for sustainable development)*:

 • for the active development of the sciences;

 • for the improving scientific literacy;

 • for the increasingthe state’s involvement in science.

Through this global mechanism, your specialist skills will have a direct impact both on the global agenda and local changes in your country

TRL Alliance. Ανθρωπισμός

Ένωση και κοινότητα

 • Θρησκεία, φύλο και φυλετική ισότητα

 • Παγκόσμια ανισότητα και φτώχεια

 • Μετανάστευση

 

TRL Alliance. Δικαιώματα και Ελευθερίες

Ένωση και κοινότητα

 • Ανθρώπινα δικαιώματα

 • Εφαρμογη tου TRL

 • Προστασία δημοσιογράφων και ακτιβιστών

 • Χρηματοδότηση για τα ανεξάρτητα ΜΜΕ και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης

 • Πολιτική εμπλοκή και αντι-κατασταλτικός μηχανισμός

TRL Alliance. Οικονομικά

Ένωση και κοινότητα

 • Κοινωνική επένδυση / επίδραση

 • Απαραίτητο παγκόσμιο βασικό εισόδημα

 • Blockchain και crypto

 • Οικονομία 4.0

Find documents in your language in the profile 

https://independent.academia.edu/TRL_Science 

International community TRL Pro-Bono translators

500+ Languages

We speak all languages of the world

An information source not only available in English.

It helps to spread TRL/UN and the idea behind it around the globe 

 

The global aim of the TRL Translators Community: to emulate the success of the most translated document in history, the Universal Declaration of Human Rights, in terms of the quantity of languages it has been translated into.

 

In the future, these translation will form the basis for the creation of the most multilingual website

in the World

     Μέχρι σήμερα, το πρότζεκτ βασίζεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες των εθελοντών που μας στηρίζουν.

Ένα από τα ισχυρότερα μέσα στήριξης του έργου μας είναι η αίσθηση ανθρωπιάς μας διέπει όλοι ανεξαιρέτως.

Movement "IMPLEMENTATION"

200+ Countries

Human rights advocates and members of civil society in more than 150 countries to fill out the TRL Implementation table for their country.

HOW TO BECOME A MEMBER OF TRL: 

Use the "TRL free licenses" system & JOIN US 

3 steps & 9 seconds

Fill in the following information:

Title - Independent Scientist or International Researcher/Citizen Science (it is available to everyone)

Company - TRL Alliance (Think Tank)

[see drop-down list];

The only thing participants are required to do

before the funding program is launched is to add

the TRL Free License into the “Licenses &

Certifications” section of their Linkedin profiles

This can be done in 3 steps that should take no

more than 9 seconds to complete

Need to follow this link to add the license https://www.linkedin.com/profile/add 

Fill in the following information:

Title - Translator

Company - TRL Translators Pro Bono Community

[see drop-down list];

Fill in the following information:

Title - International Volunteer

Company - TRL Movement "Implementation"

[see drop-down list];

 

ΟΜΑΔΑ

     Για τον λόγο αυτό, συνθέσαμε μια λίστα με περιοχές όπου το ΠΒΕ θα μπορούσε να καρποφορήσει και, μέχρι σήμερα, δεν έχουμε συναντήσει κάποιον πολίτη που να μην έχει αναγνωρίσει τα συμφέροντα που προκύπτουν για εκείνον. Η λίστα αυτή -μία ατελείωτη λίστα με ιστορίες απ' όλον τον κόσμο- περιλαμβάνει πολίτες κάθε επαγγέλματος, καταγωγής, θρησκευτικής πεποιθήσεως κ.ά.Μπορείτε και εσείς να γίνετε κομμάτι αυτής της ιστορίας! Πάρτε μέρος και παρακινήστε τους φίλους σας, την οικογένειά σας, τους συγγενείς σας, τους γνωστούς σας και τους γύρω σας να κάνουν το ίδιο. Η ομάδα μας - Ανθρωπότητα.

    Πολλοί από τους συμβούλους και τους εθελοντές μας βλέπουν τη δική τους κατανόηση του κόσμου που αντανακλάται σε έναν ή περισσότερους τομείς στους οποίους η TRL θα έχει θετικό παγκόσμιο αντίκτυπο και αυτή είναι η πηγή των κινήτρων τους να συνεργαστούν μαζί μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βοηθήσετε την κοινότητα TRL

 

 

TRL ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΤΑΜΕΊΟ

ΝΈΑ

MOU

Το πρόγραμμα "Μνημόνιο Κατανόησης" έχει ξεκινήσει σε τέσσερις κατευθύνσεις

Στο πλαίσιο του Μνημονίου TRL, συνάπτονται προκαταρκτικές συμφωνίες μεταξύ του Παγκόσμιου Ιδρύματος TRL και των εταίρων, οι οποίοι μοιράζονται τις αξίες του ανθρωπισμού, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, καθώς και την εφαρμογή και την ανάπτυξη του Οικονομικά 4.0

TRL Global Foundation συνιστά

Ένα πλαίσιο του ΟΗΕ για την άμεση κοινωνικοοικονομική αντίδραση στο covid-19

«Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ουσιαστικά μια ανθρώπινη κρίση»
Πρόσκληση αλληλεγγύης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών

un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf

ΟΗΕ. Απρίλιος 2020.

TRL ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΚΊΝΗΣΗ

Εθελοντές / Ευεργέτες / Διδάσκοντες / Δικηγόροι / Υποστηρικτές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ TRL